Habitatges amb protecció oficial i lliures
a l’àrea metropolitana de Barcelona